مهر: گزارش تصویری مراسم بزرگداشت ایرج بسطامی در سیزدهمین سالگرد زلزله بم