موسسه بسطامی متن فراخوان سومین دوره جشنواره موسیقی ایرج بسطامی را اعلام کرد. به گزارش ستاد خبری به نقل از دبیرخانه این جشنواره، متن این فراخوان به شرح زیر است. 

به کانال رسمی بنیاد ایرج بسطامی بپیوندید 

باز رعشه‌ی زمین و باز سوز سرما و باز در دلِ شب. این رعشه را سر باز ایستادن نیست، لیکن آوارِ بی‌تدبیری را سر باز ایستادن هست؟ کجا رعشه زمین بلای آسمانی‌ست؟

آخرین اخبار